บทความเรื่องไม้ต้น

ไม้ใหญ่ เป็น พืชนานปีซึ่งมีลำต้นยาวกิ่งแล้วก็ใบในสปีชีส์โดยมากบางเวลานิยามคำว่าต้นไม้บางทีอาจแคบลงโดยรวมเฉพาะพืชไม้(woody plant)แค่นั้นเป็นพืชที่ใช้เป็นไม้หรืความสูงกว่าที่ระบุในความหมายกว้างที่สุดไม้ใหญ่รวมปาล์ม เฟิร์นต้น กล้วยรวมทั้งไผ่

ไม้ใหญ่มักแก่ยืน1 บางต้นอยู่ได้หลายพันปีต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง115.6เมตรรวมทั้งมีความสูงได้มากที่สุดตามแนวคิด130เมตร2 ไม้ใหญ่เกิดขึ้นบนโลกตรงเวลาราว370ล้านปีแล้วต้นไม้ไม่ใช่กรุ๊ปทางอันดับข้อบังคับ แม้กระนั้นเป็นกรุ๊ปพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒท้องนาลำต้นรวมทั้งก้านไม้เพื่อสูงเหนือพืชอื่นและก็ใช้ประโยชน์จากแสงตะวันให้ได้มากที่สุด